1. Nasze dane:
Sklep internetowy, działający pod www.szakszuka.pl, prowadzony jest przez firmę:
      Magdalena Janczewska, NIP 1180245174, mieszczącą się pod adresem ul. Reymonta 23/144, 01-840 Warszawa zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem Regon 012213577.